keynote av Niklas Egels-Zandén är den sista delen av vår presentationsserie on-demand från Sustainable IT Summit den 11 november. Vi tittar närmare på frågan om socialt ansvar i leverantörskedjan, ett ämne som är alltmer aktuellt för inköpare som vill göra hållbara val när de köper IT-hårdvara.

Av de tusentals kemikalier som för närvarande finns tillgängliga för kommersiell användning har endast cirka 1 % någonsin genomgått tester för att bedöma deras effekter på människors hälsa och miljön.

Keynote av Niklas Egels-Zandén: Att göra socialt ansvar till en viktig del av den globala leverantörskedjan

På toppmötet keynote, Niklas Egels-Zanden. docent, Director av Center for Business in Society, Göteborgs universitet, tittar närmare på olika initiativ som syftar till att förbättra arbetsvillkoren i tillverkningen.

  • Vad fungerar?
  • Var behövs förbättringar?
  • Vilken effekt har initiativ som granskningar och uppförandekoder på fabrikerna?
Dra nytta av denna expertkunskap i din hållbara IT-planering. inköpare Det är också ett bra tillfälle att se över dina IT-hårdvarukontrakt och inkludera formuleringar som kräver TCO Certified". På så sätt kan du vara säker på att de produkter du köper uppfyller den nya generationens krav TCO Certified, inklusive de mest uppdaterade hållbarhetsstandarderna krav, som stöds av tredje part verifiering.