keynote Niklasa Egelsa-Zandéna to ostatnia część naszej serii prezentacji on-demand z listopadowego Sustainable IT Summit. Przyglądamy się bliżej kwestii odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw, tematowi, który jest coraz częściej poruszany przez nabywców chcących dokonywać zrównoważonych wyborów przy zakupie sprzętu IT.

Spośród tysięcy substancji chemicznych dostępnych obecnie do użytku komercyjnego, tylko około 1% przeszło kiedykolwiek badania oceniające ich wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

Keynote Niklas Egels-Zandén: Making Social Responsibility Matter in the Global Supply Chain (Nadanie znaczenia odpowiedzialności społecznej w globalnym łańcuchu dostaw)

W Szczycie keynote, Niklas Egels-Zanden. Associate Professor, Director Center for Business in Society, University of Gothenburg, przygląda się bliżej różnym inicjatywom mającym na celu poprawę warunków pracy w produkcji.

  • Co działa?
  • Gdzie potrzebna jest poprawa?
  • Jaki jest wpływ inicjatyw takich jak audyty fabryczne i kodeksy postępowania?
Skorzystaj z wiedzy ekspertów w swoim zrównoważonym planowaniu IT. Nabywcy, jest to również dobry moment na przegląd umów dotyczących sprzętu IT, aby włączyć do nich zapisy wymagające TCO Certified". W ten sposób można mieć pewność, że kupowane produkty spełniają wymagania Nowej Generacji TCO Certified, w tym najbardziej aktualne kryteria zrównoważonego rozwoju, poparte weryfikacją strony trzeciej.