Som svar på den ökande inköpare efterfrågan väljer fler ledande märken för bärbara datorer TCO Certified som ett märke för hållbar design och ansvarsfull tillverkningen , vilket gör det lättare för organisationer att identifiera produkter som uppfyller deras hållbara IT-mål.

Datorer inköpare kan nu välja mellan ett ännu bredare utbud av TCO Certified notebooks . De ledande datormärkena Asus och Lenovo erbjuder nu en serie TCO Certified kommersiella notebooks som är utformade för den professionella användaren.

Att ha en mängd olika varumärkesalternativ gör det också lättare för offentliga enheter att begära TCO Certified som en del av sina förfrågningsunderlag och kontraktsformuleringar. För mer information om hur du kan inkludera TCO Certified i dina specifikationer, kontakta Maria Sjölund, marknadsutvecklare, TCO Development.

För en fullständig förteckning över alla TCO Certified notebooks och andra IT-produkter, besök vår sökbara Product Finder.