Vill du att dina val av IT-hårdvara ska bidra till hållbarhet? Då bör du kolla in vår nya serie: Sustainable IT for Beginners. Den hjälper dig att få klarhet i grunderna för hållbar IT och vad du kan göra åt det.

Det nya självstudiematerialet innehåller fem utbildningskapitel med texter och videoklipp som hjälper dig och ditt team att lära dig och ditt team grunderna i hållbarhet och IT-produkter. Du lär dig om hållbarhetsriskerna och, ännu viktigare, vad du måste göra för att minska dem. Vi beskriver vikten av upphandling som en viktig drivkraft för hållbarhet både internt och inom IT-industrin. Du får också tips om hur du undviker riskerna med greenwash och bluewash när du köper och förvaltar IT-produkter. Slutligen finns en steg-för-steg-guide som hjälper dig att gå från plan till handling.

"I de flesta organisationer måste flera olika roller vara uppdaterade på frågor och strategier som rör hållbarhet inom IT: från upphandling till IT-hantering och hållbarhet. Med den här kursen vill vi erbjuda innehåll och taktisk vägledning som är enkel, lätt att genomföra och lätt att dela med andra", säger Clare Hobby, Director inköpare Engagement, Global på TCO Development.

</