Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara föråldrad

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden

Den krav för TCO Certified , generation 8 slutförs och publiceras. Genom att ansöka nu kan varumärken vara bland de första att få sina produkter certifierade till den nya generationen.

Idag öppnas ansökan. Produkter som passerar före den 20 november kommer att erkännas vid den officiella lanseringen av TCO Certified , generation 8 den 4 december. Från och med detta datum kan upphandlande organisationer börja ange för den nya generationen krav när du köper IT-produkter och hitta en fullständig lista över produkter som är certifierade för generation 8 på tcocertified.com.

Den nya generationen representerar den största förskjutningen hittills mot en hållbar livscykel, med stort intresse från IT-branschen.

– Fler varumärken än någonsin har varit engagerade i utvecklingsprocessen och vill få sina produkter certifierade så snart som möjligt, säger Sören Enholm, CEO på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified .

Enholm betonar att det växande intresset från industrin är marknadsstyrt.

"DET inköpare vill göra ansvarsfulla val och efterfråga produkter som är mer hållbart utformade och tillverkade. Nu mer än någonsin finner varumärken att TCO Certified ger tillgång till affärsmöjligheter."

IT-produkter är kopplade till många miljömässiga och sociala risker under hela sin livscykel och tekniken utvecklas ständigt. För att driva snabbare framsteg släpper TCO Development en ny generation krav vart tredje år. Generation 8 innehåller flera nya och reviderade krav som är inriktade på prioriterade frågor – cirkularitet, ansvar för leveranskedjan och öppenhet. Inköpsorganisationer kommer också att kunna använda TCO Certified hållbarhetsrapporteringen på ett effektivare sätt och koppla samman krav fn:s mål för hållbar utveckling.

"Den här nya generationen av krav är ett stort steg mot en hållbar livscykel för IT-produkter, och långt ifrån alla produkter uppfyller krav . TCO Certified är ett oberoende bevis på hållbarhetsledarskap", avslutar Sören Enholm.

Hitta certifierade produkter hos oss Product Finder .

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tid.

kontakt

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094