Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

krav för TCO Certified, generation 8 har färdigställts och offentliggjorts. Genom att ansöka nu kan varumärken vara bland de första att få sina produkter certifierade för den nya generationen.

Idag öppnas ansökan. Produkter som godkänns före den 20 november kommer att uppmärksammas vid den officiella lanseringen av TCO Certified, generation 8 den 4 december. Från och med detta datum kan upphandlande organisationer börja specificera den nya generationen av krav när de köper in IT-produkter och hitta en fullständig förteckning över produkter som är certifierade enligt generation 8 på tcocertified.com.

Den nya generationen utgör den största förändringen hittills mot en hållbar livscykel, med ett stort intresse från IT-industrin.

"Fler varumärken än någonsin har varit engagerade i utvecklingsprocessen och vill få sina produkter certifierade så snart som möjligt", säger Sören Enholm, CEO på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Enholm betonar att det växande intresset från industrin är marknadsdrivet.

"IT inköpare vill göra ansvarsfull val och efterfrågar produkter som är mer hållbart utformade och tillverkade. Nu mer än någonsin anser varumärken att TCO Certified ger tillgång till affärsmöjligheter."

IT-produkter är förknippade med många miljömässiga och sociala risker under hela sin livscykel och tekniken utvecklas ständigt. För att driva på snabbare framsteg lanserar TCO Development en ny generation av krav var tredje år . Generation 8 innehåller flera nya och reviderade krav som är inriktade på prioriterade frågor - cirkuläritet, leverantörskedjan ansvar och öppenhet. Inköpsorganisationer kommer också att kunna använda TCO Certified i sin hållbarhetsrapportering på ett effektivare sätt och koppla krav till FN:s mål för hållbar utveckling.

"Denna nya generation av krav är ett stort steg mot en hållbar livscykel för IT-produkter, och långt ifrån alla produkter uppfyller krav. TCO Certified är ett oberoende bevis på ledarskap inom hållbarhet", avslutar Sören Enholm.

Hitta certifierade produkter på vår Product Finder.