TCO Certified, generation 8 är här - så här ansöker du om certifiering

TCO Certified generation 8 har nu lanserats, vilket innebär att IT-varumärken och IT-tillverkare kan ansöka om produktcertifiering och att inköpsorganisationer kan inkludera i sina upphandlingar. tar ett stort steg mot en mer hållbar livscykel för IT-produkter. Nu har du möjlighet att se om dina produkter är redo. generation 8 TCO Certified generation 8

TCO Certified generation 8 innehåller ett brett utbud av uppdaterade och nya , som är utformade för att främja till IT-produkter tillsammans med öppenhet och ansvarstagande i . stöder också utvecklingen mot FN:s 2030-mål för hållbar utveckling. krav En cirkulär syn leverantörskedjan krav

Alla produktkategorier kommer att vara generation 8

På TCO Certified, generation 8, är majoriteten av krav samma för alla produktkategorier. Dokumenten på krav för alla produktkategorier har därför samma generationsnummer: 8.

Vad finns i generation 8?