IT-produkter i datacenter är kopplade till både sociala och miljömässiga hållbarhetsrisker under hela deras livscykel. Oavsett om du är värd för ditt eget datacenter eller köper tjänsten kan du som inköpare göra ansvarsfulla val som hjälper till att minska den negativa inverkan dessa produkter utgör på miljön samt förbättra de sociala förhållandena i leveranskedjan.

På den här webinar diskuterade vi risker och utmaningar i samband med datacenterprodukter och lärde oss mer om möjligheter genom exempel på bästa praxis. Deltagarna kommer att få en inblick i komplexiteten hos datacenterprodukter och deras leveranskedjor. Du kommer att få praktiska tips som hjälper dig att göra mer hållbara val av IT-produkter.

Talare:

  • Erik Paredis,
    Universitetet i Gent
  • Morten Denaa,
    Aalborgs universitet
  • Sören Enholm,
    TCO Development

Modererat av Clare Hobby, TCO Development.