För sjätte året i rad är det dags för cirkulärelektronikdagen den 24 januari. Målet är att skapa medvetenhet om behovet av en längre livslängd för elektroniska produkter och större återanvändning av alla material samtidigt som avfallet minimeras. Här är tre sätt att hantera dina IT-produkter på ett cirkulärt sätt.

I en linjär ekonomi använder vi jungfruliga naturresurser för att tillverka produkter, använder dem under en kort tid och kastar dem sedan. Detta leder till ett antal allvarliga hållbarhetsproblem där värdefulla naturresurser utarmas och giftiga elavfall ackumuleras i rekordfart varje år. För att förvärra problemet hanteras elavfall ofta på ett osäkert sätt, vilket leder till hälsoproblem för människor.

I en cirkulär ekonomi hanteras resurserna på ett mer ansvarsfull sätt. För elektronik innebär detta att man minskar utvinningen av jungfruliga resurser, förlänger produkternas livslängd och minimerar avfall och föroreningar.

Den 24 januari är en viktig årlig påminnelse om att smarta val av vad man köper och hur man hanterar produkter under hela deras livslängd kan göra stor skillnad för miljön och människors hälsa, och kan dessutom spara pengar.

Nedan följer en lista med tre sätt att hantera dina IT-produkter på ett cirkulärt sätt:

  1. Förläng livslängden på dina IT-produkter. Att använda produkter längre är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska miljöavtrycket från din IT-användning. En enda dator på notebook genererar cirka 300 kg växthusgasutsläpp under sin livstid, varav nästan 80 procent härrör från tillverkningen fasen. Uppgradera och reparera dina produkter så att de håller längre och utnyttja andrahands-/renoveringsmarknaderna. Om säljaren har ett återtagningssystem eller om du leasar produkterna, skicka tillbaka de gamla produkterna så att de kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
  2. Välj hållbara produkter. Om du behöver en ny produkt (tänk också på marknaden för begagnade produkter) ska du välja hållbara produkter som håller längre. Ett enkelt sätt att göra detta är att leta efter produkter som har en hållbarhetscertifiering som omfattar robusta krav och kräver oberoende verifiering. Överväg att kompensera elavfall fotavtrycket från din nya produkt, antingen genom att återvinna en produkt med liknande fotavtryck eller genom att köpa kompensationen som en tjänst.
  3. Renovera, återanvända eller återvinna! Elektronik innehåller värdefulla resurser som kan återanvändas eller återvinnas. Om det inte är möjligt att återanvända eller sälja dina gamla produkter kan du skicka dem till ett system med utökat producentansvar, en elektronikåtervinnare eller en återtillverkare/rekonditionerare där de kommer att hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Låt inte produkterna samla damm i din byrålåda eller släng dem i den vanliga soptunnan.

Om initiativet för cirkulär elektronik

Initiativet Circular Electronics syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de elektroniska varor de använder. Initiativet driver kommunikationsaktiviteter, inklusive Circular Electronics Day (#circularelectronicsday) som uppmärksammas varje år den 24 januari. Du hittar mer information om initiativet och deltagande organisationer på webbplatsen Circular Electronics Initiative.