För sjätte året i rad är det dags för cirkulärelektronikdagen den 24 januari. Målet är att skapa medvetenhet om behovet av en längre livslängd för elektroniska produkter och större återanvändning av alla material samtidigt som avfallet minimeras. Här är tre sätt att hantera dina IT-produkter på ett cirkulärt sätt.

I en linjär ekonomi använder vi jungfruliga naturresurser för att tillverka produkter, använder dem under en kort tid och kastar dem sedan. Detta leder till ett antal allvarliga hållbarhetsproblem där värdefulla naturresurser utarmas och giftiga elavfall ackumuleras i rekordfart varje år. För att förvärra problemet hanteras elavfall ofta på ett osäkert sätt, vilket leder till hälsoproblem för människor.

I en cirkulär ekonomi hanteras resurserna på ett mer ansvarsfull sätt. För elektronik innebär detta att man minskar utvinningen av jungfruliga resurser, förlänger produkternas livslängd och minimerar avfall och föroreningar.

Den 24 januari är en viktig årlig påminnelse om att smarta val av vad man köper och hur man hanterar produkter under hela deras livslängd kan göra stor skillnad för miljön och människors hälsa, och kan dessutom spara pengar.

Nedan följer en lista med tre sätt att hantera dina IT-produkter på ett cirkulärt sätt:

  1. Förläng livslängden på dina IT-produkter. Att använda produkterna längre är den viktigaste åtgärden för att minska miljöavtrycket av din IT-användning. En enda bärbar dator genererar cirka 300 kg växthusgasutsläpp under sin livstid, varav nästan 80 procent kommer från tillverkningen . Uppgradera och reparera dina produkter så att de håller längre och använd dig av marknaden för begagnade produkter/renoveringar. Om säljaren har ett återtagningssystem eller om du leasar produkterna, skicka tillbaka de gamla produkterna så att de kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
  2. Välj hållbara produkter. Om du behöver en ny produkt (tänk också på marknaden för begagnade produkter) ska du välja hållbara produkter som håller längre. Ett enkelt sätt att göra detta är att leta efter produkter som har en hållbarhetscertifiering som omfattar robu