Voor het zesde jaar op rij is het op 24 januari tijd voor Circular Electronics Day. Het doel is om bewustzijn te creëren over de noodzaak van een langere levensduur voor elektronische producten en meer hergebruik van alle materialen terwijl afval tot een minimum wordt beperkt. Hier zijn drie manieren om uw IT-producten op een circulaire manier te beheren.

In een lineaire economie gebruiken we maagdelijke natuurlijke hulpbronnen om producten te vervaardigen, gebruiken we ze korte tijd en gooien we ze vervolgens weg. Dit leidt tot een aantal ernstige duurzaamheidsproblemen waarbij waardevolle natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en giftig e-afval zich elk jaar in een recordtempo ophoopt. Bovendien wordt e-waste vaak op onveilige wijze behandeld, wat tot gezondheidsproblemen leidt.

In een circulaire economie wordt op een meer verantwoorde manier omgegaan met hulpbronnen. Voor elektronica betekent dit dat er minder nieuwe grondstoffen worden gewonnen, dat de levensduur van producten wordt verlengd en dat afval en vervuiling tot een minimum worden beperkt.

Circular Electronics Day (#circularelectronicsday) op 24 januari is een belangrijke jaarlijkse herinnering om iedereen ervan bewust te maken dat slimme keuzes over wat te kopen en hoe producten gedurende hun hele levensduur te beheren een groot verschil kunnen maken voor het milieu en de menselijke gezondheid, en u geld kunnen besparen.

Hieronder vindt u een lijst met drie manieren om uw IT-producten circulair te beheren:

  1. Verleng de levensduur van uw IT-producten. Producten langer gebruiken is het allerbelangrijkste om de ecologische voetafdruk van uw IT-gebruik te verkleinen. Een enkele notebookcomputer genereert tijdens zijn levensduur ongeveer 300 kg aan broeikasgasemissies, waarvan bijna 80 procent afkomstig is van de productiefase. Upgrade en repareer uw producten zodat ze langer meegaan en maak gebruik van de tweedehands/refurbish markten. Als de verkoper een terugnameregeling heeft of als u de producten least, stuur de oude producten dan terug zodat ze op verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt.
  2. Kies duurzame producten. Als u een nieuw product nodig hebt (denk ook aan de tweedehandsmarkt), kies dan voor duurzame producten die langer meegaan. Een gemakkelijke manier om dit te doen is te zoeken naar producten met een duurzaamheidscertificering die robuuste criteria bevat en onafhankelijke verificatie vereist. Overweeg de e-waste voetafdruk van uw nieuwe product te compenseren, hetzij door een product met een vergelijkbare voetafdruk te recyclen, hetzij door de compensatie als dienst aan te schaffen.
  3. Refurbish, remanufacture of recycle! Elektronica bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Als het niet mogelijk is om uw oude producten te hergebruiken of te verkopen, stuur ze dan naar een programma voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, een elektronica-recycler of een herfabrikant/opknapper waar ze op verantwoorde wijze zullen worden behandeld. Laat de producten niet stof verzamelen in uw la of gooi ze niet in de gewone afvalbak.

Over het initiatief voor circulaire elektronica

Het Circular Electronics Initiative heeft tot doel organisaties en consumenten aan te moedigen tot een meer verantwoorde aanpak van de elektronische goederen die zij gebruiken. Het initiatief stimuleert communicatieactiviteiten, waaronder de Circular Electronics Day (#circularelectronicsday) die elk jaar op 24 januari wordt gehouden. Meer informatie over het initiatief en de deelnemende organisaties vindt u op de website van het Circular Electronics Initiative.