TCO Certified Edge - ytterligare ett steg mot hållbara IT-produkter

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering till TCO Certified, avsedd för de bästa produkterna i klassen som uppfyller ledande hållbarhetskrav krav. Certifieringen tänjer på gränserna och erkänner de produkter som är ledande.