Duurzame IT is een manifestatie van economische modellen die de nadruk leggen op zakelijke kansen in een circulair kader in plaats van lineaire processen. Het is herstellend en regeneratief door zijn ontwerp en is erop gericht producten, componenten en materialen te allen tijde hun hoogste nut en waarde te laten behouden. In de huidige gevestigde economische systemen worden producten geproduceerd, gebruikt en weggegooid, een stroom met een einde.

Deze tekst maakt deel uit van de Circular Electronics Initiative blogreeks. Meerdere organisaties staan achter dit initiatief dat organisaties en consumenten wil aanzetten tot een meer verantwoorde omgang met elektronica.

In de circulaire economie werken dingen anders; producten en diensten in een circulaire economie zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt, hetzij in de biologische, hetzij in de technische cyclus.Het doel is om niets weg te gooien en de noodzaak om nieuwe apparatuur aan te schaffen te verminderen, terwijl productie en transport het best worden bereikt met hernieuwbare energie.