Zrównoważone IT jest przejawem modeli ekonomicznych podkreślających możliwości biznesowe w ramach obiegowych, a nie liniowych procesów. Ma ona charakter regeneracyjny i ma na celu utrzymanie produktów, komponentów i materiałów w stanie najwyższej użyteczności i wartości przez cały czas. W obecnych systemach gospodarczych produkty są produkowane, używane i wyrzucane, co stanowi przepływ z końcem.

Ten tekst jest częścią serii blogów Circular Electronics Initiative. Wiele organizacji stoi za tą inicjatywą, która ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do elektroniki.

W gospodarce cyrkularnej rzeczy działają inaczej; produkty i usługi w gospodarce cyrkularnej są projektowane w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, w cyklu biologicznym lub technicznym.Celem jest wyrzucanie niczego na śmietnik i ograniczenie potrzeby zakupu nowych urządzeń, natomiast produkcja i transport najlepiej jest realizować przy użyciu energii odnawialnej.