Hållbar IT är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter inom cirkulära ramar snarare än linjära processer. Den är restaurerande och regenerativ till sin utformning och syftar till att produkter, komponenter och material alltid ska ha sin högsta användbarhet och sitt högsta värde. I de nuvarande etablerade ekonomiska systemen produceras, används och kasseras produkter, ett flöde med ett slut.

Den här texten är en del av bloggserien Circular Electronics Initiative. Flera organisationer står bakom detta initiativ som syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till elektronik.

I den cirkulära ekonomin fungerar saker och ting annorlunda; produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi utformas på ett sätt som gör att de kan återanvändas, antingen i den biologiska eller tekniska cykeln.Målet är att inte slänga något och att minska behovet av att köpa ny utrustning, samtidigt som produktion och transport bäst sker med hjälp av förnybar energi.