Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn.

Hier vindt u onze laatste persberichten

TCO Certified, de internationale third party duurzaamheidscertificering voor IT-producten, vereist nu onafhankelijke verificatie van ethische arbeidsomstandigheden bij elektronicafabrikanten die productcertificering aanvragen.

In het licht van recente berichten over gebrekkige arbeidsomstandigheden in elektronicafabrieken biedt de invoering van nieuwe aangescherpte eisen inzake sociale verantwoordelijkheid de industrie een doeltreffende en geloofwaardige manier om hun vooruitgang in de richting van meer ethische productiepraktijken te verbeteren en te controleren.

Niclas Rydell, manager voor certificering en ontwikkeling bij TCO Development, gelooft dat dit een keerpunt kan zijn voor de industrie als geheel: "Vanuit het perspectief van TCO Developmentweten we dat professionele IT-inkopers meer eisen stellen aan hun leveranciers om ervoor te zorgen dat de producten die ze kopen op een ethisch verantwoorde manier zijn gemaakt. De recente berichten over slechte arbeidsomstandigheden, salarissen en gezondheid en veiligheid van werknemers bij Apple-leverancier Foxconn in China zijn ongetwijfeld zorgwekkend. Wij zijn echter van mening dat de situatie wijst op een probleem dat zich in de hele sector voordoet, namelijk een grotere behoefte aan onafhankelijke systemen die de acties van een bedrijf en de vooruitgang op het gebied van belangrijke, door de IAO vastgestelde arbeidsverdragen kunnen controleren. Dat is de bedoeling van TCO Certified . We zijn ook blij met de belangrijke stappen die FLA en Apple nu nemen om hun productie in een meer sociaal verantwoorde richting te sturen."

Met onmiddellijke ingang zullen alle fabrikanten die een aanvraag indienen voor TCO Certified moeten voldoen aan de volgende strengere criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid (naast de basisvereisten TCO Certified inzake milieu, ergonomie en gezondheid/veiligheid):

  • De acht fundamentele arbeidsnormen van de IAO,
  • VN-kinderverdrag artikel 32,
  • De fabrikant moet werken volgens de plaatselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en zich houden aan de arbeidswetgeving, met inbegrip van minimumlonen en sociale zekerheid in het land van fabricage.
  • De fabrikant moet ook vrijheid van organisatie toestaan in landen waar geen vrije vakbonden zijn toegestaan.
  • aangescherpte criteria voor verificatie en inspecties ter plaatse.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094