Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

TCO Certified, den internationella hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, kräver nu oberoende verifiering om etiska arbetsvillkor bland elektroniktillverkare som ansöker om produktcertifiering.

Mot bakgrund av den senaste tidens rapporter om bristande arbetsförhållanden vid elektronikfabriker på tillverkningen erbjuder lanseringen av nya skärpta krav på socialt ansvar ett effektivt och trovärdigt sätt för industrin att förbättra och verifiera sina framsteg mot mer etiska produktionsmetoder.

Niclas Rydell, chef för certifiering och utveckling på TCO Development, tror att detta kan vara en vändpunkt för branschen som helhet: "Från TCO Developments perspektiv vet vi att professionella IT-företag inköpare ställer högre krav på att deras leverantörer ska se till att de produkter de köper är tillverkade på ett etiskt ansvarsfull sätt. De senaste rapporterna om otillräckliga arbetsförhållanden, löner och arbetstagarnas hälsa och säkerhet hos Apple-leverantören Foxconn i Kina är utan tvekan oroande. Vi anser dock att situationen är ett tecken på ett problem som gäller hela branschen - ett problem där det finns ett större behov av oberoende system som kan verifiera ett företags åtgärder och framsteg när det gäller viktiga arbetskonventioner som fastställts av ILO. Detta är vad TCO Certified är utformat för att göra. Vi välkomnar också de viktiga åtgärder som FLA och Apple nu vidtar för att flytta sin produktion i en mer socialt ansvarsfull riktning."

Från och med nu måste alla tillverkare som ansöker om TCO Certified uppfylla följande krav på ökat socialt ansvar krav (tillsammans med grundläggande krav på miljö, ergonomi och hälsa/säkerhet TCO Certified ):

  • ILO:s åtta grundläggande arbetsnormer,
  • FN:s barnkonvention artikel 32,
  • Tillverkaren ska arbeta i enlighet med lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och följa arbetslagstiftningen, inklusive minimilöner och social trygghet i tillverkningslandet.
  • Tillverkaren bör också tillåta organisationsfrihet i länder där fria fackföreningar inte är tillåtna.
  • Skärpt krav för verifiering samt inspektioner på plats.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tiden.

Kontakta

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094