Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn

Hier vindt u onze laatste persberichten

#CircularElectronicsDay vestigt de aandacht op het feit dat elk jaar wereldwijd 50 miljoen ton IT-producten en andere elektronica wordt weggegooid. Het afval bevat zowel waardevolle metalen als gevaarlijke stoffen die vaak in de natuur terechtkomen en de menselijke gezondheid aantasten.

Producten die functioneel zijn, moeten een tweede kans krijgen voordat ze als afval worden ingezameld, en diensten die dit mogelijk maken, moeten zichtbaar worden gemaakt en door meer mensen worden gebruikt. Bovendien moeten de voorwaarden voor het hergebruik en de recycling van IT-producten en andere elektronica worden verbeterd. Daarom hebben alle deelnemers aan het project ELAN, "Elektronica moet worden hergebruikt", 24 januari uitgeroepen tot #CircularElectronicsDay.

"Het doel van #CircularElectronicsDay is om de positieve kanten van het hergebruik van producten onder de aandacht te brengen en om mensen ideeën en tips te laten uitwisselen onder de hashtag. We kunnen elkaar allemaal inspireren om meer te hergebruiken en ervoor te zorgen dat producten een tweede leven krijgen in plaats van stof te verzamelen in een lade", zegt Andreas Rehn, criteria-ontwikkelaar voor de duurzaamheidscertificering TCO Certified.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunnen we allemaal meer elektronica hergebruiken:

  1. Controleer bij de aankoop van elektronica of het gewenste product tweedehands verkrijgbaar is of dat er een product met een duurzaamheidscertificaat verkrijgbaar is
  2. Wis oude gegevens en verkoop uw producten om ze een tweede leven te geven
  3. Als u uw oude producten niet wilt verkopen, lever ze dan in bij een recyclingbedrijf of een ander inzamelpunt

Het zijn niet alleen de consumenten die een verschil kunnen maken. Door te vragen om hergebruikte producten of producten die ontworpen zijn voor hergebruik, kunnen ook grote bedrijven en de publieke sector een bijdrage leveren.

Om elektronica tweedehands te kunnen verkopen, moeten de producten aantrekkelijk zijn voor de koper en het potentieel hebben om gedurende een redelijke periode goed te functioneren. Door de snelle ontwikkeling van de technologie raken producten snel verouderd, tenzij zij in hun nieuwe staat toonaangevend zijn. Daarom is het belangrijk dat de producten goed presteren en dat gevaarlijke stoffen worden vervangen door veiliger alternatieven.

"Professionele detailhandelaren mogen geen producten verkopen die stoffen bevatten die bij wet verboden zijn, zelfs niet als deze stoffen waren toegestaan toen het product werd vervaardigd. Daarom is het onze ambitie dat de criteria op TCO Certified een aantal stappen voorlopen op de wetgeving en dat fabrikanten waar mogelijk beoordeelde en goedgekeurde chemische stoffen gebruiken.

"Criteria voor visuele ergonomie zijn ook opgenomen voor producten met een display, deels omdat dit iets is dat van invloed is op hoe lang het product kan worden gebruikt voordat het moet worden vervangen", aldus Andreas Rehn.

De volgende generatie van TCO Certified wordt momenteel ontwikkeld en zal in december 2018 worden gelanceerd. De certificering zal dan nog sterker gericht zijn op de levensduur van producten.

"Met de nieuwe generatie criteria zetten we weer een stap in de richting van circulariteit. We willen eraan bijdragen dat meer producten lang functioneel en aantrekkelijk blijven. Dit maakt zowel recycling als hergebruik mogelijk", besluit Andreas Rehn.

Over #CircularElectronicsDay

#CircularElectronicsDay heeft tot doel het hergebruik van elektronica te bevorderen. Achter het initiatief staan IVL, het Zweedse Instituut voor milieuonderzoek, Chalmers Industriteknik, Blocket, Elkretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Samsung, Lenovo en Elgiganten. De organisaties maken deel uit van het onderzoeksproject ELAN, "Elektronica moet worden hergebruikt", dat wordt gefinancierd door het Zweedse Energieagentschap, Vinnova en Formas, via het strategische innovatieprogramma Resource.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de loop van de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094