De stad Malmö in Zweden is op een missie om haar impact op het milieu te verminderen. Zozeer zelfs dat de stad onlangs een organisatie heeft opgericht die zich uitsluitend bezighoudt met groene en duurzame IT-inspanningen. Malmö heeft ook het Green Digital Charter ondertekend - een verklaring van steden in Europa om samen te werken aan de klimaatdoelstellingen van de EU door duurzaam gebruik van IT.

Malmö wil tegen 2020 ook de meest klimaatslimme stad van Zweden zijn, meer bepaald door de invoering van een IT-infrastructuur die het milieueffect van technologie en ook van de stadsactiviteiten als geheel vermindert.

Lokaal parlementslid Lari Pitkä-Kangas merkt op: "We hebben meer gemeenten nodig om IT-omgevingen te ontwikkelen die de communautaire inspanningen op het gebied van milieu, klimaat en ethische handel versterken. Mijn advies is om een onafhankelijke derde partij de bestaande IT-omgeving te laten evalueren - een Green IT Audit. Lokale entiteiten kunnen dan een duurzame IT-strategie baseren op de resultaten. "

Het stellen van eisen aan de rechten van het IT-milieu is een belangrijk aspect van de duurzaamheidsinspanningen van elke stad. Uit een door Malmö uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat de aankoop van IT-producten een duidelijk risico op mensenrechtenschendingen inhoudt. Tegelijkertijd vertegenwoordigt IT een aanzienlijke kostenpost, zodat inkopers in de publieke sector hun koopkracht kunnen aanwenden door duurzaamheidseisen te stellen aan hun IT-leveranciers. Op deze manier implementeert de stad Malmö een duurzame IT-strategie, zowel bij de inkoop als op operationeel niveau.

Maria Sjölund, Market Developer bij TCO Development benadrukt het belang van het kiezen van IT-producten die onder maatschappelijk verantwoorde productieomstandigheden zijn gemaakt. "Het bewustzijn van onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in de IT-productie neemt toe en de stad Malmö is een geweldig voorbeeld van hoe een koper die dialoog kan aangaan met zijn leveranciers en andere belanghebbenden. Initiatieven als deze zijn cruciaal voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de IT-sector."

Een dialoog tussen verkopers en kopers geeft fabrikanten vooraf meer inzicht in de voorkeuren van kopers en vergroot de transparantie. Voorbeelden zoals de stad Malmö kunnen ook een positief voorbeeld zijn voor andere organisaties en hen motiveren om in hun IT-strategie ook prioriteit te geven aan aspecten van milieu- en sociale verantwoordelijkheid.

"De succesfactoren van Malmös werk op het gebied van duurzame IT zijn een holistische aanpak en ervoor zorgen dat alle belanghebbenden meedoen", voegt Per-Arne Nilsson toe, Director van het departement voor duurzaamheid en klimaat.