Miasto Malmö w Szwecji realizuje misję zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Do tego stopnia, że miasto powołało niedawno organizację zajmującą się wyłącznie ekologicznymi i zrównoważonymi działaniami IT. Malmö jest również sygnatariuszem Green Digital Charter - deklaracji miast w Europie o współpracy w realizacji celów klimatycznych UE poprzez zrównoważone wykorzystanie IT.

Malmö dąży również do tego, aby do 2020 roku stać się najbardziej klimatycznym miastem w Szwecji, zwłaszcza poprzez wdrożenie infrastruktury informatycznej, która zmniejsza wpływ technologii na środowisko, a także operacji miejskich jako całości.

Lokalny poseł Lari Pitkä-Kangas komentuje: "Potrzebujemy więcej gmin, aby rozwijać środowiska IT, które wzmacniają wysiłki społeczności w zakresie środowiska, klimatu i etycznego handlu. Moja rada to umożliwienie niezależnej stronie trzeciej oceny istniejącego środowiska IT - Audyt Green IT. Lokalne podmioty mogą następnie oprzeć zrównoważoną strategię IT na podstawie wyników. "

Stawianie wymagań dotyczących praw w środowisku IT jest ważnym aspektem działań każdego miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju. Analiza ryzyka przeprowadzona przez Malmö pokazuje, że zakup produktów IT wiąże się z wyraźnym ryzykiem naruszenia praw człowieka. Jednocześnie IT stanowi znaczący koszt, więc nabywcy z sektora publicznego są w stanie wykorzystać swoją siłę nabywczą poprzez stawianie wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju swoim dostawcom IT. W ten sposób miasto Malmö wdraża zrównoważoną strategię IT zarówno w zakresie zakupów, jak i na poziomie operacyjnym.

Maria Sjölund, Market Developer w TCO Development podkreśla znaczenie wybierania produktów IT, które są wytwarzane w społecznie odpowiedzialnych warunkach produkcji. "Świadomość niedopuszczalnych warunków pracy w produkcji IT jest coraz większa, a miasto Malmö jest świetnym przykładem tego, jak nabywca może nawiązać ten dialog ze swoimi sprzedawcami i innymi interesariuszami. Inicjatywy takie jak ta są kluczowe dla postępu zrównoważonego rozwoju w przestrzeni IT."

Dialog pomiędzy sprzedawcą a nabywcą daje producentom lepszą wiedzę na temat preferencji nabywców i zwiększa przejrzystość. Przykłady takie jak miasta Malmö mogą być również pozytywnym przykładem dla innych organizacji i motywować je do nadania priorytetu aspektom środowiskowym i odpowiedzialności społecznej w ich strategii IT.

"Czynnikami sukcesu w pracy Malmös w zakresie zrównoważonego IT jest przyjęcie holistycznego podejścia, a także upewnienie się, że mamy kupno od wszystkich zainteresowanych stron", dodaje Per-Arne Nilsson, Director Departamentu ds. zrównoważonego rozwoju i klimatu.