TCO Certified heeft een revolutie teweeggebracht in het gebruik van chemische stoffen in gecertificeerde IT-producten door de toonaangevende lijst voor veiliger alternatieven op te stellen. Nu, in 2021, wordt de TCO Certified Accepted Substance List uitgebreid met proceschemicaliën die worden gebruikt bij de vervaardiging van IT-producten en die de werknemers in de toeleveringsketen beschermen.

Momenteel worden 352.000 chemicaliën en mengsels van chemicaliën gebruikt en naar schatting tienduizenden daarvan worden gebruikt in IT-producten.

"Gedurende onze bijna 30 jaar in duurzame IT hebben we gezien dat het verbieden van wat slecht is niet genoeg is. Het verandert gemakkelijk in een kat-en-muisspel, waarbij wat verboden is wordt vervangen door iets anders - wat net zo schadelijk kan zijn, of erger. Wetgeving loopt achter, dus je moet een stap voor zijn. En dat is waar wij om de hoek komen kijken", zegt Sören Enholm, CEO van TCO Development, de organisatie achter TCO Certified, de wereldwijd toonaangevende duurzaamheidscertificering voor IT-producten.

Gevaarlijke stoffen die zowel in IT-producten als bij de productie van IT-producten worden gebruikt, vormen een grote verscheidenheid aan risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu. Volgens een wereldwijd VN-rapport van augustus 2018, dat betrekking heeft op alle industrieën, sterft er elke 15 seconden een werknemer door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

"Met onze TCO Certified Accepted Substance List houden we gevaarlijke chemicaliën uit het milieu, en door nu ook proceschemicaliën aan de lijst toe te voegen, bieden we een oplossing voor de bescherming van werknemers die gecertificeerde producten maken." vervolgt Sören Enholm.

Stoffen beoordelen alvorens ze te gebruiken is de enige veilige weg. Met de TCO Certified Accepted Substance List wordt een chemische stof als een hoog risico beschouwd totdat het tegendeel is bewezen. TCO Certified Accepted Substance List is dynamisch en in de lijst opgenomen stoffen kunnen opnieuw worden beoordeeld in het licht van nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

"TCO Certified Accepted Substance List is onze bijdrage aan zowel de industrie als de maatschappij in het algemeen, aangezien de lijst openbaar en voor iedereen beschikbaar is, ongeacht de industrie of het productgebied." besluit Sören Enholm.

Lees meer over de TCO Certified Accepted Substance List in het rapport Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094