TCO Certified har revolutionerat användningen av kemikalier i certifierade IT-produkter genom att upprätta en branschledande lista över säkrare alternativ. Nu, 2021, kommer TCO Certified Accepted Substance List att utvidgas till att omfatta processkemikalier som används vid tillverkningen av IT-produkter som skyddar arbetstagare i leverantörskedjan.

I dag används 352 000 kemikalier och blandningar av kemikalier och tiotusentals av dem beräknas användas i IT-produkter.

"Under våra nästan 30 år inom hållbar IT har vi sett att det inte räcker med att förbjuda det som är dåligt. Det förvandlas lätt till en katt-och-råtta-lek, där det som är förbjudet ersätts av något annat - som kan vara lika skadligt, eller värre. Lagstiftningen släpar efter, så du måste ligga steget före. Och det är här vi kommer in i bilden", säger Sören Enholm, CEO på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified, den globalt ledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter.

Farliga ämnen som används i IT-produkter och vid tillverkningen av IT-produkter innebär en mängd olika risker för människors hälsa och miljön. Enligt en global FN-rapport från augusti 2018, som omfattar alla branscher, dör en arbetstagare var 15:e sekund på grund av exponering för skadliga ämnen.

"Med vår TCO Certified Accepted Substance List håller vi farliga kemikalier borta från miljön, och genom att nu lägga till processkemikalier till listan erbjuder vi en lösning för att skydda arbetare som tillverkar certifierade produkter." Sören Enholm fortsätter.

Att bedöma ämnen innan de används är den enda säkra vägen framåt. Med TCO Certified Accepted Substance List betraktas en kemikalie som högrisk tills motsatsen bevisas. TCO Certified Accepted Substance List är dynamisk och förtecknade ämnen kan omvärderas mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

"TCO Certified Accepted Substance List är vårt bidrag till både industrin och samhället i stort, eftersom listan är offentlig och tillgänglig för alla, oavsett bransch eller produktområde." Sören Enholm avslutar.

Läs mer om TCO Certified Accepted Substance List i rapporten Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tiden.

Kontakta

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094