Door natuurlijk kapitaal om te zetten in energie en producten heeft onze huidige, lineaire manier van produceren en consumeren voor een ongekende economische groei gezorgd die miljoenen mensen uit de armoede heeft gehaald. Het vereist echter ook een uitgebreid en intensief gebruik van natuurlijke hulpbronnen en dat begint ons nu echt in te halen.