Genom att omvandla naturkapital till energi och produkter har vårt nuvarande linjära sätt att producera och konsumera produkter skapat en ekonomisk tillväxt utan motstycke som har lyft miljontals människor ur fattigdom. Men det kräver också en omfattande och intensiv användning av naturresurser och det börjar verkligen komma ikapp oss.