Dzięki przekształceniu kapitału naturalnego w energię i produkty, nasz obecny, liniowy sposób produkcji i konsumpcji produktów doprowadził do bezprecedensowego wzrostu gospodarczego, który wydobył miliony ludzi z ubóstwa. Wymaga on jednak również szerokiego i intensywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a to naprawdę zaczyna nas doganiać.