Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn.

Hier vindt u onze laatste persberichten

Veel keurmerken en normen beweren dat ze een bewijs zijn van een duurzamer product. Hoe weet u welke u kunt vertrouwen? Op 25 oktober is het wereldwijd Wereldmilieukeurmerkdag en worden producten en diensten gevierd waarvan onafhankelijk is vastgesteld dat ze duurzamer zijn.

Inkooporganisaties willen steeds vaker bijdragen tot duurzame ontwikkeling en gebruiken daarbij inkoop als instrument. Hun uitdaging is vaak om duurzamere producten te onderscheiden van producten die gewoon groengewassen zijn. Betrouwbare milieukeurmerken kunnen helpen om verantwoorde keuzes te maken, wat leidt tot echte milieuvoordelen.

"Als inkoper hebt u de macht om een verschil te maken. Uw keuzes hebben een direct effect op de manier waarop de industrie handelt en kunnen de ontwikkeling van duurzamere producten stimuleren", zegt Clare Hobby, director voor purchaser engagement bij TCO Development, de organisatie achter de duurzaamheidscertificering voor IT-producten, TCO Certified.

Om duurzamer in te kopen, moet u met een aantal zaken rekening houden. Criteria moeten worden opgesteld rond het duurzaamheidseffect van het product vanuit een levenscyclusperspectief. Om te bepalen of producten daadwerkelijk aan de gestelde criteria voldoen, moet de naleving ervan door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd.

"Criteria zonder follow-up volstaan niet. Je moet kunnen nagaan of een product aan de eisen voldoet en in de toeleveringsketen kijken wat er aan de hand is. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat de industrie verantwoordelijk is voor het corrigeren van problemen die je vindt. Dit alles vereist toegang en specialistische kennis", vervolgt Hobby.

Global Ecolabelling Network is een vereniging zonder winstoogmerk van milieukeuren van derden over de hele wereld. Voorzitter Björn-Erik Lönn merkt op:

"Door een milieukeur type 1 te gebruiken, die voldoet aan de internationale norm ISO 14024, kunt u erop vertrouwen dat de criteria relevant zijn, de levenscyclus van het product bestrijken en dat onafhankelijke controle op de naleving ervan is inbegrepen."

"Wanneer organisaties over de hele wereld vragen om betrouwbare milieukeuren met openbare criteria en open ontwikkelingsprocessen, worden duidelijkheid en gemeenschappelijke spelregels gecreëerd. Het betekent ook dat kopers een sterke, eensgezinde boodschap aan de industrie sturen om hun verantwoordelijkheid te nemen", besluit Björn-Erik Lönn.

Global World Ecolabel Day heeft tot doel de bekendheid van type 1-milieukeuren bij kopers te vergroten en wordt gecoördineerd door de Global Ecolabelling Network, GEN. Alle leden van GEN worden regelmatig geëvalueerd om er zeker van te zijn dat zij de leidende beginselen van ISO 14024 naleven.

Lees meer over type 1 milieukeuren in TCO Development's webinar: Ecolabels goed gebruikt - een instrument voor duurzaam inkopen, op 25 oktober.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094