Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

Många etiketter och standarder hävdar att de är ett bevis på en mer hållbar produkt. Hur vet man vilka man kan lita på? Den 25 oktober är Global World miljömärkning Day, som firar produkter och tjänster som är oberoende verifierade som mer hållbara.

Inköpsorganisationer vill i allt högre grad bidra till en hållbar utveckling genom att använda upphandling som ett verktyg. Deras utmaning är ofta att skilja mer hållbara produkter från produkter som helt enkelt är "greenwashed". En pålitlig miljömärkningar kan hjälpa till att göra ansvarsfull val enklare, vilket leder till verkliga miljöfördelar.

"Som inköparehar du möjlighet att göra skillnad. Dina val har en direkt effekt på hur industrin agerar och kan driva på utvecklingen av mer hållbara produkter", säger Clare Hobby, director för inköpare engagemang på TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified.

För att upphandla på ett mer hållbart sätt måste du ta hänsyn till ett antal saker. krav bör utformas utifrån produktens hållbarhetspåverkan ur ett livscykelperspektiv. För att avgöra om produkterna faktiskt uppfyller de fastställda krav måste överensstämmelsen kontrolleras av en oberoende part.

"krav utan uppföljning får inte jobbet gjort. Du måste kunna verifiera att produkterna uppfyller kraven och ta dig in i leveranskedjorna för att se vad som händer. Sedan måste man se till att industrin är ansvarig för att rätta till de problem man upptäcker. Allt detta kräver tillgång och specialistkompetens", fortsätter Hobby.

Global Ecolabelling Network är en icke-vinstdrivande sammanslutning av tredje part miljömärkningar över hela världen. Ordförande Björn-Erik Lönn kommenterar:

"Genom att använda en miljömärkning Type 1 som uppfyller den internationella standarden ISO 14024 kan du vara säker på att krav är relevant, täcker produktens livscykel och att oberoende verifiering ingår."

"När organisationer runt om i världen ber om pålitliga miljömärkningar med offentliga krav och öppna utvecklingsprocesser skapas klarhet och gemensamma spelregler. Det innebär också att inköpare sänder ett starkt och enat budskap till branschen om att ta ansvar", avslutar Björn-Erik Lönn.

Den globala World miljömärkning Day syftar till att öka medvetenheten om typ 1 miljömärkningar och samordnas av Global Ecolabelling Network, GEN. Alla medlemmar i GEN granskas regelbundet för att se till att de följer de vägledande principerna i ISO 14024.

Läs mer om Typ 1 miljömärkningar i TCO Development's webinar: miljömärkningar rätt använt - ett verktyg för hållbar upphandling, den 25 oktober.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tiden.

Kontakta

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094