Nowe kryterium TCO Certified Edge E-waste Compensated zostało uruchomione 31 marca. Dzięki temu kryterium właściciele marek produktów IT mogą mieć pewność, że za każdy wyprodukowany certyfikowany produkt zostanie zebrana równoważna ilość e-odpadów w kraju, w którym brakuje bezpiecznych systemów recyklingu.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated jest dostępna na notebooks, smartfony oraz tablets. Aplikacja jest już otwarta, a więcej o kryterium można dowiedzieć się tutaj.

Informacja o nowym kryterium została opublikowana w komunikacie prasowym. Znajdź ją tutaj.

O TCO Certified Edge

TCO Certified Edge to certyfikat uzupełniający do TCO Certified, przeznaczony dla najlepszych w swojej klasie produktów spełniających wiodące kryteria zrównoważonego rozwoju. Certyfikat wyróżnia te produkty, które są liderami w tej dziedzinie. Wszystkie produkty certyfikowane na TCO Certified Edge są również niezależnie weryfikowane pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w TCO Certified, w tym kompleksowych wymagań dotyczących odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.