Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego, talar om hur återanvändning av elektronik bidrar till en mer cirkulär hantering av IT-produkter.

Det här fallet är en del av serien om bästa praxis för den cirkulära elektronikdagen 2021. Flera organisationer står bakom detta initiativ som äger rum den 24 januari med målet att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till elektronik.

Vad är Inrego?

Inregos affärsmodell är att maximera användningen av begagnad elektronik för att minimera den inverkan som begagnade IT-produkter har på miljön. Vi köper begagnade IT-produkter, uppgraderar och reparerar dem för att ge dem ett nytt liv för nya användare. Vi vill förändra hur datorer, smartphones och annan teknik hanteras i samhället. Vi är en av de globala ledarna på den här marknaden. Vi har för närvarande 200 anställda som arbetar på vårt svenska huvudkontor. Vi är verksamma i mer än 90 länder och tillsammans med våra partners fortsätter vi att göra skillnad runt om i världen.

Vad är fördelen med renoverad elektronik?

Det finns flera fördelar med att renovera. Det är en win-win-win för samhället, naturen och företagen. Det ökade samhällsintresset för de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att återanvända IT leder till att fler människor ändrar sin elektronikkonsumtion.

Cirka 80 procent av miljöpåverkan sker i ITprodukternas tillverkningen fas. Därför är varje dator och mobiltelefon som skrotas ett misslyckande. Vi befinner oss vid en vändpunkt där fler material kan återanvändas och dagens avfall blir morgondagens produkter. Vi måste utveckla det cirkulära systemet så att det kan konkurrera med den linjära ekonomin som har optimerats under de senaste 100 åren. Förutom miljöfördelarna är möjligheten att få kvalitativa produkter till överkomliga priser några av de ytterligare fördelarna med återanvänd IT.