Den 24 januari är det Cirkulär elektronikdag! denna webinar var en del av den officiella verksamheten och ägde rum den 21 januari, med presentationer och levande diskussioner om fem unika och effektfulla metoder för cirkulär elektronik.

Circular Electronics Day syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfullt grepp om de elektroniska varor de använder. Årets tema är att lyfta bästa praxis.

Femtio miljoner ton elavfall genereras varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn, vilket gör det till världens snabbast växande avfallsström. Mycket av det förbränns eller placeras på soptippar, vilket orsakar föroreningar, risker för människors hälsa och förlust av värdefulla ändliga resurser.

På denna webinar du kommer att lära dig av fem verkliga fall om att minska miljöpåverkan genom cirkulär hantering av elektronik.

högtalare

Johan Brändström
Hur cirkulär ekonomi skulle kunna göra användningen av IT-utrustning hållbar
Johan Brändström

Doktorand i cirkulär ekonomi och stöd vid 3stepIT

1