Den 24 januari är cirkulärelektronikdagen! Den här webinar var en del av de officiella aktiviteterna och ägde rum den 21 januari, med presentationer och direktdiskussioner om fem unika och betydelsefulla metoder för cirkulär elektronik.

Syftet med Circular Electronics Day är att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de elektroniska varor de använder. Årets tema är att lyfta fram bästa praxis.

Femtio miljoner ton elavfall genereras varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn, vilket gör det till världens snabbast växande avfallsström. En stor del av avfallet förbränns eller läggs på soptippar, vilket orsakar föroreningar, hälsorisker för människor och förlust av värdefulla ändliga resurser.

På denna webinar får du lära dig av fem verkliga fall om hur man kan minska miljöpåverkan genom cirkulär hantering av elektronik.