24 stycznia to Dzień Okrągłej Elektroniki! Ta strona webinar była częścią oficjalnych działań i odbyła się 21 stycznia, z prezentacjami i dyskusjami na żywo na temat pięciu unikalnych i wpływowych podejść do okrągłej elektroniki.

Circular Electronics Day ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do używanych przez nich dóbr elektronicznych. W tym roku tematem przewodnim jest podnoszenie najlepszych praktyk.

Każdego roku powstaje pięćdziesiąt milionów ton metrycznych e-odpadów, co równa się wadze prawie 4500 wież Eiffla, co czyni je najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie. Większość z nich jest spalana lub umieszczana na wysypiskach śmieci, powodując zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz utratę cennych, ograniczonych zasobów.

Na stronie webinar dowiesz się na podstawie pięciu rzeczywistych przypadków o zmniejszeniu wpływu na środowisko poprzez cyrkularne zarządzanie elektroniką.