24 stycznia to Dzień Okrągłej Elektroniki! Ta strona webinar była częścią oficjalnych działań i odbyła się 21 stycznia, z prezentacjami i dyskusjami na żywo na temat pięciu unikalnych i wpływowych podejść do elektroniki o obiegu zamkniętym.

Circular Electronics Day ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do używanych przez nich dóbr elektronicznych. W tym roku tematem przewodnim jest podnoszenie najlepszych praktyk.

Każdego roku powstaje pięćdziesiąt milionów ton metrycznych e-odpadów, co równa się wadze prawie 4500 wież Eiffla i czyni je najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie. Większość z nich jest spalana lub trafia na wysypiska, powodując zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz utratę cennych zasobów naturalnych.

Na stronie webinar będzie można zapoznać się z pięcioma prawdziwymi przypadkami zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez cyrkulacyjne zarządzanie elektroniką.

Mówcy

Johan Brändström
W jaki sposób gospodarka cyrkulacyjna może przyczynić się do zrównoważonego wykorzystania sprzętu IT
Johan Brändström

Doktorantka w dziedzinie gospodarki cyrkulacyjnej i wsparcia w 3stepIT