Wskazówki dla nabywców:

Równoważny dowód zgodności z TCO Certified

Lista dowodów, które są potrzebne, aby model produktu niecertyfikowanego mógł być uznany za równy certyfikowanemu.

1