Wytyczne dla nabywców:

Równoważny dowód zgodności z TCO Certified

Lista dowodów, które są potrzebne, aby model produktu niecertyfikowanego mógł być uznany za równy modelowi certyfikowanemu.

1

TCO Certified oferuje organizacjom prosty sposób zarządzania wpływem produktów IT, które kupują i wykorzystują, na zrównoważony rozwój. W przypadku specyfikacji TCO Certified, instytucje dokonujące zakupów w niektórych regionach - zwłaszcza w Unii Europejskiej - mogą być zobowiązane do zaakceptowania równoważnego dowodu zgodności z kryteriami certyfikacji.

Niniejszy przewodnik opisuje, jak poprosić o dowód, który jest wymagany, aby model produktu niecertyfikowanego mógł być uznany za równoważny z produktem certyfikowanym zgodnie z TCO Certified. Obejmuje on:

  • Jak TCO Certified ułatwia zrównoważone zakupy.
  • Wykaz wszystkich ośmiu obszarów kryterialnych na stronie TCO Certified.
  • Szcz