Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Enligt mandatet i krav 1.3, hållbarhetsprestanda, ska de globala produktionsvolymerna för den certifierade produkten rapporteras i TCO Certified Portal varje år. Tidsfristen för första gången detta ska göras har nu skjutits upp.

Nyheten är att du inte behöver rapportera produktionsvolymer för 2018. Rapporteringen börjar i stället från och med den 1 januari 2019. Sista dagen för att rapportera uppgifter från år 2019 är den 30 april 2020.

Denna krav gäller alla produkter som är certifierade enligt TCO Certified, generation 8.

Tillgång till rapporteringsmallen