På TCO Development är vår vision en miljömässigt och socialt hållbar livscykel för IT-produkter. Nu lanserar vi ett nytt forum där du som upphandlare kan få kontakt med kollegor, dela med dig av bästa praxis och påverka utvecklingen av TCO Certified.

Det är därför vi lanserar TCO Certified inköpare Advisory Forum - en grupp av IT-upphandlare som arbetar för en hållbar IT-livscykel, och gör TCO Certified till ett ännu bättre verktyg för att hjälpa upphandlare att påverka sociala och miljömässiga framsteg i hela IT-värdekedjan.

Som användare av TCO Certified i din IT-upphandling inbjuder vi dig att bli en av grundarna av forumet. Du kommer att få kontakt med kollegor och ämnesexperter för att utbyta bästa praxis, diskutera aktuella ämnen, ge råd om kommande krav och få möjlighet att samarbeta om andra förändringar inom IT-hållbarhet.

Vi ser fram emot att välkomna dig som medlem och arbeta tillsammans för att minska de negativa miljömässiga och sociala effekterna av IT.

Bli en del av förändringen! Ansökningarna är öppna

Det är enkelt att ansöka om att bli medlem i TCO Certified inköpare Advisory Forum. Fyll bara i ansökningsformuläret online på forumets webbsida. Upp till två representanter från en organisation kan delta. På webbsidan kan du också få fullständig information om forumet, villkor och medlemsåtaganden.

INKÖPARE RÅDGIVANDE FORUM