Naszą wizją na TCO Development jest zrównoważony środowiskowo i społecznie cykl życia produktów IT. Teraz uruchamiamy nowe forum, na którym jako specjaliści ds. zamówień publicznych możesz łączyć się z innymi, dzielić się najlepszymi praktykami i wpływać na rozwój TCO Certified.

Dlatego uruchamiamy TCO Certified Purchaser Advisory Forum - społeczność specjalistów ds. zamówień IT zaangażowanych w zrównoważony cykl życia IT i czyniąc TCO Certified jeszcze lepszym narzędziem pomagającym w zamówieniach wpływać na postęp społeczny i środowiskowy w całym łańcuchu wartości IT.

Jako użytkownik TCO Certified w swoich zamówieniach IT, zapraszamy do zostania członkiem-założycielem forum. Będziesz łączyć się z rówieśnikami i ekspertami merytorycznymi, aby wymieniać się najlepszymi praktykami, omawiać gorące tematy, doradzać w sprawie nadchodzących kryteriów i mieć możliwość współpracy przy innych zmianach w zrównoważonym rozwoju IT.

Z niecierpliwością czekamy na powitanie Cię jako członka i wspólną pracę nad zmniejszeniem negatywnego wpływu IT na środowisko i społeczeństwo.

Bądź częścią zmian! Aplikacje są otwarte

Zgłoszenie chęci dołączenia do TCO Certified Purchaser Advisory Forum jest proste. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie forum. Do forum może dołączyć maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji. Na stronie internetowej można również uzyskać szczegółowe informacje na temat forum, warunków i zobowiązań członków.

PURCHASER ADVISORY FORUM