Den växande efterfrågan inköpare på mer hållbar elektronik har bidragit till att Fairphone 4 är den första produktmodellen som certifierats enligt TCO Certified, generation 8 för smartphones.

Med TCO Certified har inköpsorganisationerna en direkt effekt på de viktigaste hållbarhetsutmaningarna inom elektronik, t.ex. klimat, cirkulär ekonomi, skadliga ämnen och leverantörskedjan ansvar. Efterlevnad av alla krav är obligatorisk och kontrolleras oberoende av ackrediterade experter, både före och efter det att certifikat utfärdats.

Fördelar med använda TCO Certified :

  • Robusta krav som omfattar både miljömässiga och sociala aspekter.
  • Det är obligatoriskt att ha en oberoende verifiering för att kontrollera efterlevnaden.
  • Ett system för löpande övervakning och uppföljning som håller branschen ansvarig.