Sören Enholm, CEO på TCO Development, är nummer 51 på listan över Sveriges 101 mest inflytelserika personer inom hållbarhet. Listan är sammanställd av tidningen Aktuell Hållbarhets läsare och en jury.

Listan innehåller personer som under det senaste året har satt agendan och drivit utvecklingen i en mer hållbar riktning. Här finns personer som arbetar med omstrukturering av företag, hittar smarta nya lösningar och driver politiken för att förhindra global uppvärmning, uppgradera värdet av naturens resurser och uppnå en mer hållbar konsumtion och produktion.

- Jag är mycket glad över att vårt arbete för mer hållbara IT-produkter uppmärksammas på detta sätt. Tillsammans med inköparesom efterfrågar mer hållbara IT-produkter driver vi IT-branschen i rätt riktning, säger Sören Enholm.

Sören har lett arbetet med hållbarhetscertifieringen TCO Certified sedan 2009. Hållbarhetskraven i TCO Certified påverkar hur mer än 100 miljoner IT-produkter tillverkas varje år. I slutet av förra året skärptes kraven ytterligare - mot en mer cirkulär design, säkrare kemikalier och bättre arbetsförhållanden i fabrikerna.

TCO Developments vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel.

På listan över de mest inflytelserika personerna inom hållbarhet i år står miljöaktivisten Greta Thunberg på första plats.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tid.

kontakt

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094