Att köpa datorer, skärmar och andra IT-produkter är en nödvändighet för de flesta organisationer – men dessa inköp innebär också stora hållbarhetsrisker. För att undvika att bidra till allvarliga frågor som skadliga utsläpp, brott mot arbetsrätten eller andra hälso- och säkerhetsrisker för arbetstagare måste traditionella aspekter som pris och prestanda balanseras med miljömässiga och sociala risker.

1

Denna text är en del av vår senaste rapport. Impacts and Insights : Navigera i den hållbara IT-revolutionen – Den kritiska rollen som oberoende verifiering . Rapporten hjälper inköpare kontrollera på ett korrekt sätt sociala och miljömässiga aspekter av sina inköp.

LADDA NER RAPPORT

Risker i leverantörskedjan är alltid en stor utmaning i upphandlingsprocessen. Den alltmer komplexa IT-leveranskedjan har öppnat tillgången till ett brett utbud av billiga men högpresterande datorer och mobila enheter. Men IT-hårdvara är en riskabel verksamhet i alla faser av livscykeln - från råvaruutvinning till slutanvändare och därefter. inköpare hållbarhetsriskerna ur ett livscykelperspektiv.

Stephen Fuller, TCO Developments expert på socialt ansvar länkar låga priser till risker: "Tusentals arbetstagare är involverade i en IT-enhets produktion. En stor anledning till att priset och värdet förblir lågt är att dessa komplexa leverantörskedjor g