Kupowanie komputerów, monitorów i innych produktów IT jest koniecznością dla większości organizacji - ale zakupy te wiążą się również z poważnym ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem. Aby uniknąć przyczyniania się do powstawania poważnych problemów, takich jak szkodliwe emisje, łamanie prawa pracy lub inne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, tradycyjne aspekty, takie jak cena i wydajność, muszą być zrównoważone z ryzykiem środowiskowym i społecznym.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Ryzyko związane z łańcuchem dostaw jest zawsze poważnym wyzwaniem w procesie zaopatrzenia. Coraz bardziej złożony łańcuch dostaw IT otworzył dostęp do szerokiej gamy niedrogich, ale wydajnych komputerów i urządzeń mobilnych. Jednak sprzęt IT to ryzykowny biznes na wszystkich etapach cyklu życia - od wydobycia surowców do użytkownika końcowego i dalej. Nabywcy muszą radzić sobie z ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem z perspektywy cyklu życia.