Zakup komputerów, monitorów i innych produktów IT jest koniecznością dla większości organizacji - ale zakupy te wiążą się również z poważnym ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem. Aby nie przyczyniać się do poważnych problemów, takich jak szkodliwe emisje, łamanie prawa pracy lub inne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, tradycyjne aspekty, takie jak cena i wydajność, muszą być zrównoważone z ryzykiem środowiskowym i społecznym.