Het kopen van computers, beeldschermen en andere IT-producten is voor de meeste organisaties een noodzaak - maar deze aankopen brengen ook grote duurzaamheidsrisico's met zich mee. Om niet bij te dragen aan ernstige problemen zoals schadelijke emissies, overtredingen van arbeidswetgeving of andere gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers, moeten traditionele aspecten zoals prijs en prestaties worden afgewogen tegen milieu- en sociale risico's.

1

Deze tekst maakt deel uit van ons recentste rapport, Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Het rapport helpt inkopers wereldwijd om de sociale en milieuaspecten van hun aankopen nauwkeurig te verifiëren.

DOWNLOAD RAPPORT

Risico's in de toeleveringsketen vormen altijd een grote uitdaging bij het inkoopproces. De steeds complexere IT-toeleveringsketen heeft toegang verschaft tot een breed scala van goedkope maar goed presterende computers en mobiele apparaten. Maar IT-hardware is een riskante onderneming in alle fasen van de levenscyclus - van de winning van grondstoffen tot de eindgebruiker en verder. Inkopers moeten de duurzaamheidsrisico's vanuit een levenscyclusperspectief benaderen.

Stephen Fuller, TCO Development's expert op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, legt een verband tussen lage prijzen en risico's: "Bij de productie van een IT-apparaat zijn duizend