Mellan 2012 och 2017 arbetade H&M IT för att halvera IT:s miljöpåverkan samtidigt som organisationens storlek - i form av antalet butiker - förväntades ungefär fördubblas under samma period.

Det var viktigt för H&M att kunna visa att frikoppling är möjlig även under en period av stark tillväxt. Att arbeta med IT och minska miljöpåverkan är en komplex fråga. Kompetens, engagemang, en budget och ett tydligt ledarskap krävdes för att insatserna för H&M skulle bli framgångsrika.

Vi bjöd in H&M för att prata om deras arbete med hållbarhetsinitiativet "Double Sales - Half Impact". Sessionen ger en djupdykning i projektet för att titta närmare på initiativets effekter på organisationen och på de lärdomar som H&M har dragit.

Sessionen följdes av en diskussion mellan H&M och TCO Development med fokus på hållbarhetseffekter när det gäller IT-produkter och vad din organisation kan göra. Du kommer också att bli inbjuden att ställa dina frågor.

Arbetar du med hållbar förändring i din organisation? Påverkar du upphandlingsbeslut? Har du en roll att spela när det gäller hållbara IT-lösningar? Vill du veta mer om projektet "Double Sales - Half Impact"?

Högtalare

1