Cirkularitet i praktiken: Hur man hanterar bärbara datorer på ett ansvarsfullt sätt

Hur kan principerna om cirkularitet tillämpas vid upphandling och användning av bärbara datorer? Hur kan man minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt spara pengar? Vi har lyssnat på experter på området och analyserat data. Här hittar du praktiska, vetenskapligt baserade råd om viktiga överväganden som förlängning av produktlivslängden, energi