Webinar: forma framtiden för hållbar IT genom dialog med industrin

I denna webinar tittar vi på vårt arbete med sociala frågor ansvarsfull tillverkningen och presenterar resultaten från den senaste årliga översynen.