Förtydligande av krav 1.1, information till slutanvändarna

Vissa produkter levereras utan en komplett pappersmanual. Detta påverkar hur varumärkesägare kan visa överensstämmelse med krav 1.1.