Handledning för benchmarking-funktionen i TCO Certified Portal

Benchmarking-funktionen hjälper varumärkesägare med certifierade produkter att identifiera områden där de utmärker sig eller ligger efter konkurrenterna.