Strängare regler för att bevisa att kravet på fabriksidentifiering är uppfyllt

Senast den 1 oktober 2023 krävs en kopia av ett kontrakt från tillverkningen som bevis för alla fabriker på CB certifikat som inte finns med på TCO Certified Accepted Factory List. I kriterium 2.1 (leverantörskedjan ansvar) anges att alla slutmonteringsfabriker tillverkningen certifierade produkter måste vara registrerade på TCO Certified Accepted Factory List. Till