Hur fungerar den cirkulära ekonomin, och vilka är de grundläggande problemen i samband med IT-produkter? Hur ska vi ta itu med dem ur ett cirkulärt ekonomiperspektiv? Följ med Circular Electronics Initiative när vi diskuterar cirkulär ekonomi och elektronik - från teori till praktik.

Det linjära sättet att producera och konsumera produkter förstör ömtåliga ekosystem och orsakar förlust av värdefulla naturresurser. Vi tar jungfruliga naturresurser och tillverkar produkter av dem som vi sedan kastar när vi har använt dem färdigt - ofta efter en relativt kort tid. Ibland beror den korta livslängden på planerad föråldring där produkter lätt går sönder och är svåra att reparera och uppgradera. I en cirkulär ekonomi hanteras resurserna på ett mer ansvarsfull sätt. Målet är att förlänga produkternas livslängd och återanvända alla material utan att producera något avfall. Men vad innebär detta för it-produkter?

Titta på denna webinar för att höra mer från experterna om cirkulära, mer hållbara metoder för IT-produkter och vad du kan göra för att bidra.

Keynote

Vad är cirkulär ekonomi och vad innebär den för IT-produkter?