Hur fungerar den cirkulära ekonomin och vilka är rotfrågorna kopplade till IT-produkter? Hur ska vi hantera dem ur ett cirkulärt ekonomiperspektiv? Gå med i Circular Electronics Initiative när vi diskuterar den cirkulära ekonomin och elektroniken – att gå från teori till praktik.

Det linjära sättet att producera och konsumera produkter förstör ömtåliga ekosystem och orsakar förlust av värdefulla naturresurser. Vi tar jungfruliga naturresurser och gör produkter från dem som vi sedan kasserar när vi är klara med att använda dem - ofta efter en relativt kort tid. Ibland beror den korta livslängden på planerad föråldring där produkterna går sönder lätt och är svåra att reparera och uppgradera. I en cirkulär ekonomi hanteras resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt. Målet är att förlänga produktens livslängd och återanvända alla material utan att producera något avfall. Men vad innebär detta för IT-produkter?

Titta på det här webinar att höra mer från experterna om cirkulära, mer hållbara metoder för IT-produkter och vad du kan göra för att bidra.

Keynote

Vad är den cirkulära ekonomin och vad innebär den för IT-produkter?