Hur fungerar den cirkulära ekonomin, och vilka är de grundläggande problemen i samband med IT-produkter? Hur ska vi ta itu med dem ur ett cirkulärt ekonomiperspektiv? Följ med Circular Electronics Initiative när vi diskuterar cirkulär ekonomi och elektronik - från teori till praktik.