De lineaire productie en consumptie van IT-producten dragen bij aan de klimaatcrisis, de niet-duurzame uitputting van natuurlijke hulpbronnen en enorme hoeveelheden giftig e-waste. Het circulair beheren van IT-producten kan deze problemen echter helpen verminderen. Laten we eens uitzoeken hoe.

1

Ons klimaat

Vermindering van broeikasgassen

Uitdaging: IT-producten zijn een bron van broeikasgassen gedurende hun hele levenscyclus, van fabricage tot distributie, gebruik en verwijdering. Er wordt veel energie gestoken in de gebruiksfase en het energie-efficiënter maken van producten, maar voor veel IT-producten geldt dat het grootste deel van de broeikasgasemissies in de productiefase ontstaat.

Hoe circulariteit helpt: Door de levensduur van IT-producten te verlengen, zijn er minder gloednieuwe producten nodig en kan de uitstoot van broeikasgassen door de productie worden verminderd. Hergebruik van onderdelen en materialen voor de fabricage van nieuwe producten zijn andere manieren om de impact op het klimaat te verminderen - er is minder energie nodig en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas wordt verminderd. Het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in plaats van nieuwe kunststoffen kan ook het energieverbruik bij de fabricage verminderen.