Als het gaat om de veiligheid van chemische stoffen, is de meest gebruikelijke strategie het verbieden van chemische stoffen waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn. Jammer genoeg is dit een ondoeltreffende methode die nergens toe leidt. Het is tijd om proactief met chemicaliën om te gaan en ervoor te zorgen dat alleen goedgekeurde stoffen mogen worden gebruikt.

Stephen Fuller
Blog door:
Stephen Fuller

Senior Criteria Manager

De strategie om het gebruik van chemische stoffen te beperken is traag en ondoeltreffend gebleken om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. De meeste van de 350 000 chemische stoffen die momenteel in gebruik zijn, zijn onbekend. Als de markt voor chemische stoffen tussen 2017 en 2030 volgens de prognoses zal verdubbelen, zullen er elk jaar nog eens 25.000 bijkomen. De wetgeving kan dat op geen enkele manier bijbenen.

Wanneer een chemische stof verboden wordt, is dat hetzelfde als zeggen: "Deze specifieke chemische stof is gevaarlijk bevonden en is aan beperkingen onderworpen. Gebruik het niet, maar gebruik een ander alternatief dat nog niet aan beperkingen is onderworpen".

Je hebt natuurlijk geen idee wat de gevaarlijke eigenschappen van deze onbekende stoffen zijn. Het risico is groot dat de verboden stof wordt vervangen door een andere die even schadelijk is, of mogelijk nog schadelijker. Zolang een stof niet op een lijst van verboden stoffen staat, wordt hij veilig geacht om te gebruiken. Maar het feit dat een stof niet aan beperkingen is onderworpen, betekent alleen dat niet bekend is dat hij gevaarlijk is.

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, is absoluut de juiste benadering en een belangrijk aspect van het rechtssysteem. Als het op chemicaliën aankomt, werkt het niet zo goed.

Een veel efficiëntere strategie is te zeggen "deze stof is toegestaan -- al het andere niet". En er dan voor zorgen dat elke stof wordt beoordeeld en goedgekeurd als veilig genoeg alternatief voordat ze mag worden gebruikt.