Als het gaat om chemische veiligheid is de meest gebruikelijke strategie het verbieden van chemische stoffen waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn. Helaas is dit een ineffectieve methode die nergens toe leidt. Het is tijd om proactief om te gaan met chemicaliën en ervoor te zorgen dat alleen goedgekeurde stoffen kunnen worden gebruikt.

Stephen Fuller
Blog door:
Stephen Fuller

Senior Criteria Manager

De strategie om chemische stoffen te beperken is traag en ondoeltreffend gebleken om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. De meeste van de 350.000 chemische stoffen die nu in gebruik zijn, zijn onbekend. Als, zoals voorspeld, de markt voor chemische stoffen tussen 2017 en 2030 zal verdubbelen, zullen er elk jaar nog eens 25.000 bijkomen. De wetgeving kan dat onmogelijk bijbenen.

Wanneer een chemische stof wordt verboden, is het alsof men zegt: "Deze specifieke chemische stof is als gevaarlijk beoordeeld en aan beperkingen onderworpen. Gebruik het niet, maar gebruik een ander alternatief dat nog niet beperkt is."

Je hebt natuurlijk geen idee wat de gevaarlijke eigenschappen van deze onbekende stoffen zijn. Er is een groot risico dat de verboden stof wordt vervangen door een andere die even schadelijk is, of mogelijk nog erger. Zolang de stof niet op een lijst van verboden stoffen staat, wordt hij veilig geacht om te gebruiken. Maar het feit dat een stof niet beperkt is, betekent alleen dat hij niet als gevaarlijk bekend staat.

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, is zeker de juiste aanpak en een belangrijk aspect van het rechtssysteem. Bij chemicaliën werkt het niet zo goed.

Een veel efficiëntere strategie is te zeggen "deze stof is toegestaan -- al het andere niet". En er dan voor zorgen dat elke stof wordt beoordeeld en goedgekeurd als een alternatief dat veilig genoeg is voordat het kan worden gebruikt.