Liniowa produkcja i konsumpcja produktów informatycznych przyczynia się do kryzysu klimatycznego, niezrównoważonego wyczerpywania się zasobów naturalnych i powstawania ogromnych ilości toksycznych odpadów elektronicznych. Jednak zarządzanie produktami IT w sposób cyrkularny może pomóc w ograniczeniu tych problemów. Dowiedzmy się, w jaki sposób.

1

Nasz klimat

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Wyzwanie: Produkty IT są źródłem gazów cieplarnianych w całym cyklu ich życia, od produkcji, poprzez dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizację. Wiele wysiłku wkłada się w fazę użytkowania i uczynienie produktów bardziej energooszczędnymi, ale w przypadku wielu produktów IT większość emisji gazów cieplarnianych powstaje w fazie produkcji.

Jak cyrkularność pomaga: Dzięki wydłużeniu okresu eksploatacji produktów IT, potrzeba mniej nowych produktów i można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją. Ponowne wykorzystanie komponentów i materiałów do produkcji nowych produktów to kolejny sposób na zmniejszenie wpływu na klimat - potrzeba mniej energii i zmniejsza się zużycie paliw kopalny