E-waste staat bovenaan de duurzaamheidsagenda en is een van de terugkerende gesprekspunten bij de aanpak van de circulaire economie. Onlangs organiseerden we een online seminar over e-waste en nodigden we een groep deskundigen uit om over dit onderwerp te praten. Als follow-up van de ontvangen vragen hebben we besloten de experts uw vragen te laten beantwoorden in deze blogreeks.

Pascal Leroy, Director General bij WEEE Forum, beantwoordt vragen gesteld tijdens onze webinar Hoe de groeiende negatieve trend van e-waste te keren.

Is het mogelijk ruwe mineralen te recycleren en in nieuwe producten te verwerken?

Ja, dat is de definitie van "recycling". Op een meer verfijnd niveau wordt soms een onderscheid gemaakt tussen "gesloten lus" recycling en "open lus" recycling, verwijzend naar het feit of het afval van een product al dan niet wordt gebruikt bij het maken van hetzelfde soort producten.

Wanneer zullen gerecycleerde metalen goedkoper zijn dan nieuwe en welke materialen hebben de hoogste financiële waarde om te recycleren?

Dat hangt sterk af van de waarde van die grondstoffen op de metaalbeurs. De grondstofprijzen voor veel grondstoffen dalen momenteel, wat recycling ontmoedigt. Goud is een uitzondering. Een van de redenen waarom nieuwe materialen goedkoper zijn dan gerecycleerde materialen, is dat geen rekening wordt gehouden met externe effecten, d.w.z. het effect op het milieu.

Hoe worden gevoelige gegevens in het recyclingproces behandeld? Is er iets dat gebruikers moeten doen voordat ze hun e-afval bij een recyclingbedrijf inleveren?

Verantwoordelijke recyclers in Europa nemen passende maatregelen om misbruik van privé- of eigendomsgegevens te voorkomen. Internationale normen regelen deze activiteit.

Er wordt meer e-afval gegenereerd dan we verwerken. Wat is de reden voor deze kloof? Wat kan er gedaan worden?

Van de totale hoeveelheid e-afval die jaarlijks in Europa wordt geproduceerd, wordt slechts een derde ingezameld door formele systemen, d.w.z. door partijen die hun activiteiten rapporteren en in overeenstemming met de normen werken. Twee derde van het e-afval wordt niet formeel ingezameld omdat het wordt ingezameld door partijen die deze hoeveelheden niet rapporteren en het e-afval onder slechte omstandigheden laten verwerken, of door particulieren die e-afval illegaal naar ontwikkelingslanden exporteren. De reden waarom dit gebeurt, is dat er geld kan worden verdiend met de verkoop van (onderdelen van) e-waste als het niet goed wordt behandeld en gedepollueerd.

Wat is het grootste probleem met e-waste?

Het grootste probleem met e-waste is dat veel producten aan het einde van hun levensduur een restwaarde hebben, maar ook kosten in verband met verantwoorde depollutie. Dit trekt personen aan die geld verdienen aan de verkoop van die artikelen zonder ze te depollueren en daardoor het milieu vervuilen en een gevaar voor de werknemers vormen.

Hoe stelt u voor dit probleem aan te pakken?

Er zijn internationale normen opgesteld die depollutie en verantwoorde recycling regelen. De autoriteiten moeten die voorschriften handhaven.

Wat is uw laatste boodschap over wat er moet worden gedaan om de negatieve groeiende trend van e-afval te keren?

Er zijn internationale normen opgesteld die de verwijdering van verontreinigende stoffen en een verantwoorde inzameling, behandeling, reparatie en recycling regelen. De autoriteiten moeten die voorschriften handhaven. De autoriteiten moeten ook maatregelen vaststellen die alle partijen dwingen bij te dragen tot verantwoorde recycling en rapportage.

Meer antwoorden van onze panelleden

Pascal Leroy over het belang van handhaving van regelgeving voor e-waste