E-odpady zajmują czołowe miejsce w agendzie zrównoważonego rozwoju i są jednym z najczęściej poruszanych tematów w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej. Niedawno zorganizowaliśmy seminarium online na temat e-odpadów i zaprosiliśmy grupę ekspertów do dyskusji na ten temat. W związku z otrzymanymi pytaniami, postanowiliśmy pozwolić ekspertom odpowiedzieć na Wasze pytania w tej serii blogów.

Pascal Leroy, Director General w WEEE Forum, odpowiada na pytania zadane podczas naszego webinar Jak odwrócić rosnący negatywny trend e-odpadów.

Czy można poddać surowe minerały recyklingowi i umieścić je w nowych produktach?

Tak, to jest właśnie definicja "recyklingu". Na bardziej zaawansowanym poziomie rozróżnia się czasem recykling "w obiegu zamkniętym" i recykling "w obiegu otwartym", odnosząc się do tego, czy odpady jednego produktu są wykorzystywane do wytwarzania produktów tego samego typu, czy też nie.

Kiedy metale z recyklingu będą tańsze niż nowe i które materiały mają największą wartość finansową do recyklingu?

To zależy w dużej mierze od wartości tych surowców na giełdzie metali. Ceny towarów dla wielu surowców są obecnie w dół, co zniechęca do recyklingu. Złoto jest wyjątkiem. Jednym z powodów, dla których materiały pierwotne są tańsze od materiałów z recyklingu, może być nieuwzględnianie efektów zewnętrznych, czyli wpływu na środowisko.

Jak traktowane są dane wrażliwe w procesie recyklingu? Czy jest coś, co użytkownicy powinni zrobić przed oddaniem e-odpadów do zakładu recyklingu?

Odpowiedzialne podmioty zajmujące się recyklingiem w Europie podejmują odpowiednie środki, aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania danych prywatnych lub zastrzeżonych. Międzynarodowe standardy regulują tę działalność.

Powstaje więcej e-odpadów niż się nimi zajmujemy. Co jest przyczyną tej luki? Co można zrobić?

Z całkowitej ilości e-odpadów wytwarzanych co roku w Europie tylko jedna trzecia jest zbierana w ramach systemów formalnych, tj. przez podmioty, które zgłaszają swoją działalność i działają zgodnie z normami. Dwie trzecie e-odpadów nie jest rozliczane formalnie, ponieważ są one zbierane przez podmioty, które nie zgłaszają tych ilości i zlecają przetwarzanie e-odpadów w warunkach niespełniających norm, lub przez osoby fizyczne, które nielegalnie wywożą e-odpady do krajów rozwijających się. Dzieje się tak dlatego, że na sprzedaży (części składowych) e-odpadów, które nie zostały odpowiednio przetworzone i pozbawione zanieczyszczeń, można zarobić.

Jaki jest główny problem z e-odpadami?

Główny problem z e-odpadami polega na tym, że wiele produktów po zakończeniu eksploatacji ma wartość rezydualną, ale także koszty związane z odpowiedzialnym oczyszczaniem z zanieczyszczeń. To przyciąga osoby, które zarabiają na sprzedaży tych przedmiotów bez ich oczyszczenia, a tym samym zanieczyszczają środowisko i stwarzają zagrożenie dla pracowników.

Jak proponujesz rozwiązać ten problem?

Powstały międzynarodowe standardy, które regulują kwestie usuwania zanieczyszczeń i odpowiedzialnego recyklingu. Władze muszą egzekwować te przepisy.

Jakie jest Twoje końcowe przesłanie dotyczące tego, co należy zrobić, aby odwrócić negatywny, rosnący trend e-odpadów?

Stworzono międzynarodowe standardy, które regulują usuwanie zanieczyszczeń oraz odpowiedzialne zbieranie, obsługę, naprawę i recykling. Władze muszą egzekwować te przepisy. Władze muszą również ustanowić środki, które zmuszą wszystkie strony do przyczynienia się do odpowiedzialnego recyklingu i sprawozdawczości.

Więcej odpowiedzi od naszych panelistów