Door Advania

Op 24 januari is het Circular Electronics Day, een internationaal initiatief dat de aandacht vestigt op het grote verbruik van hulpbronnen door IT-hardware en andere elektronische producten en de noodzaak om de ontwikkeling in de richting van een meer circulair gebruik te sturen.

Deze tekst maakt deel uit van de blogreeks Circular Electronics Initiative. Meerdere organisaties staan achter dit initiatief dat organisaties en consumenten wil aanmoedigen om op een meer verantwoorde manier om te gaan met elektronica.

IT-producten worden tegenwoordig in een wereldwijde toeleveringsketen vervaardigd en over lange afstanden vervoerd. Als klant is het een uitdaging om een overzicht te krijgen van de klimaatemissies en waar de grootste klimaatimpact optreedt tijdens de levenscyclus van de producten.

Advanias klimaatemissiecalculator Klimatsnurran helpt onze klanten de emissies gedurende de volledige levenscyclus van de producten te berekenen en geeft hen een aangepast beeld van waar de klimaatimpact optreedt en een beter begrip van hoe de emissies gedurende de levenscyclus kunnen worden verminderd.

Wat gemeten wordt, wordt gedaan

Advania's Klimatsnurran-tool bevat ook een berekening van de klimaatvoordelen van het retourneren en hergebruiken van IT-hardware, en wordt daarmee een natuurlijke drijfveer voor klanten om zich te richten op het vergroten van het aandeel hardware dat na gebruik wordt geretourneerd aan Advania. Elke eenheid hardware die door een andere klant wordt geretourneerd en hergebruikt, is een eenvoudige maar eerste belangrijke stap op weg naar een meer circulaire economie in de IT-industrie.

Probeer het eens: advania.se/klimatsnurran