Door Advania

Op 24 januari is het Circular Electronics Day, een internationaal initiatief dat zich richt op het grote grondstoffenverbruik van IT-hardware en andere elektronische producten en op de noodzaak om de ontwikkeling naar een meer circulair gebruik te stimuleren.

Deze tekst maakt deel uit van de Circular Electronics Initiative blogreeks. Meerdere organisaties staan achter dit initiatief dat organisaties en consumenten wil aanzetten tot een meer verantwoorde omgang met elektronica.

IT-producten worden tegenwoordig in een wereldwijde toeleveringsketen geproduceerd en over lange afstanden vervoerd. Als klant is het een uitdaging om een overzicht te krijgen van de klimaatemissies en waar de grootste klimaatimpact optreedt tijdens de levenscyclus van de producten.

Advanias klimaat emissie calculator Klimatsnurran helpt onze klanten om de emissies gedurende de volledige levenscyclus van de producten te berekenen en geeft hen een aangepast beeld van waar de klimaatimpact optreedt en een beter begrip van hoe de emissies gedurende de levenscyclus kunnen worden verminderd.

Wat gemeten wordt, wordt gedaan

De Klimatsnurran-tool van Advania bevat ook een berekening van de klimaatvoordelen van het retourneren en hergebruiken van IT-hardware, en wordt daarmee een natuurlijke drijfveer voor klanten om zich te richten op het verhogen van het aandeel hardware dat na gebruik bij Advania wordt geretourneerd. Elke eenheid hardware die door een andere klant wordt geretourneerd en hergebruikt, is een eenvoudige maar eerste belangrijke stap naar een meer circulaire economie in de IT-industrie.

Probeer het eens: advania.se/klimatsnurran